Fysiotherapie aan huis

Bent u door uw klachten niet in staat om onze praktijk te bezoeken? Op indicatie verzorgen wij behandelingen aan huis of in een instelling. Door onze jarenlange ervaring en specialisatie kunnen wij u helpen uw zelfredzaamheid thuis te vergroten.

Het team van Fysio Forte is gespecialiseerd in fysiotherapie voor (kwetsbare) ouderen. Met onze behandelingen richten we ons op het verbeteren van uw zelfstandigheid en kwaliteit van leven.
Om dit te kunnen realiseren werken we binnen ons team met verschillende specialisaties. hieronder vallen geriatietherapeuten, specialisatie voor ouderen met een chronische ziekte en fysiotherapie in de thuiszorg.

We houden contact met andere zorgverleners
De vergrijzing neemt toe en hierdoor wordt ook de groep kwestbare ouderen groter. Hieronder verstaan we ouderen die zowel lichamelijk als geestelijk minder vitaal zijn. Ouderen wonen steeds langer thuis waardoor steeds vaker extramurale zorg wordt geleverd. Door optimaal samen te werken met andere disciplines kunnen we ouderen optimale zorg bieden.

Veel voorkomende klachten
Het werkgebied voor behandelingen aan huis of in instellingen betreft Groningen, Groningen-Zuid, Helpman, Haren, Eelde-Paterswolde en enkele direct omliggende dorpen:

- Problemen bij het lopen
- verminderde spierkracht
- spier- en gewrichtspijnen
- verminderede conditie
- artrose
- balansproblematiek
- problemen met allerdaagse handelingen
- angst om te vallen

Werkgebied
Het werkgebied voor behandelingen aan huis of in instellingen betreft Groningen, Groningen-Zuid, Helpman, Haren, Eelde-Paterswolde en enkele direct omliggende dorpen.

Afspraak maken

Onze fysiotherapeuten aan huis
Seliza Boerland
05 Seliza lang
Dr. Betsy Weening- Dijksterhuis PhD
04 Betsy Lang
Margriet Bos-Feenstra
03 Margriet Lang
Ingrid Kik-Jansen
01 Ingrid lang
Mike Munniksma
02 Mike Lang

Gerelateerde behandelingen

Wilt u een afspraak maken ?
Maak een afspraak