Heeft u een verwijsbrief nodig?

Het is sinds 1 januari 2006 mogelijk om rechtstreeks een afspraak te maken bij de fysiotherapeut (directie toegankelijkheid Fysiotherapie, DTF).

Een verwijsbrief van de huisarts of specialist is dus niet meer verplicht. Indien u zonder verwijzing een afspraak maakt zal de fysiotherapeut eerst uw klachten ‘screenen’ door middel van een kort vraaggesprek.
Door middel van de screening wordt bepaald of fysiotherapeutische behandeling gestart kan worden of dat het toch nodig is dat u eerst langs een arts moet gaan.
Wilt u een afspraak maken ?
Maak een afspraak