Fysio Forte

Voor zorgverleners

Samenwerking

Ons team behandelt veel clienten aan huis. Goed en laagdrempelig contact met andere disciplines is voor de beste zorg voor onze cliënt van groot belang. Dagelijks onderhouden we contact met (thuis)zorgteams, praktijkondersteuners, huisartsen, specialisten in 2e lijn, ergotherapeuten etc. Indien het zich in het belang van de cliënt voordoet proberen wij contact met uw organisatie te leggen. Uiteraard hopen wij dat u en uw collega’s ook niet aarzelen om contact met ons op te nemen indien dat nodig is. Onderstaand vindt u zo uitgebreid mogelijk onze contactgegevens en werkvelden van ons team.

Werkgebied

Ons team verzorgt behandelingen aan huis en in instellingen in de stad Groningen en direct omliggende dorpen als Haren, Eelde, Hoogkerk. Binnen de specialisatie hebben verschillende collega’s hun eigen werkgebied.

Seliza Boerland

 • Groningen stad, Haren en behandelingen op praktijk
 • Thuiszorgfysiotherapeut, Master Chronisch zieken, Geriatriefysiotherapeut i.o.
 • Werkdagen maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.

Betsy Weening-Dijksterhuis

 • Noordelijk deel van stad Groningen en Hoogkerk
 • Geriatriefysiotherapeut
 • 06-28927610

Inge Bottema

 • Zuidelijk deel van stad Groningen en Haren
 • Geriatriefysiotherapeut en aangesloten ParkinsonNet
 • Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag

Margriet Bos-Feenstra

 • Stad Groningen en behandelingen op praktijk
 • Oedeemfysiotherapeut
 • Werkdagen dinsdag en vrijdag

Mike Munniksma

 • Behandelingen op praktijk en stad Groningen
 • Algemeen Fysiotherapeut
 • Werkdagen maandag TM vrijdag

Telefonisch contact

Op werkdagen van de betreffende collega kunt u rechtstreeks contact opnemen met het aangegeven mobiele nummer. Indien de betreffende persoon niet opneemt kunt u bellen met ons algemeen nummer 050-5270600. Mocht u beperkte telefonische bereikbaarheid hebben dan vernemen we dat graag zodat wij daar rekening mee kunnen houden.

Voor algemene vragen en vragen inzake zorgdossiers kunt u contact opnemen met ons algemeen nummer.

Contact per mail
Voor onderling mailcontact met daarin patiënt informatie gebruiken wij uitsluitend de beveiligde maildienst Zorgmail. U kunt alle correspondentie richten aan onze praktijkpostbus:

Praktijkpostbus: 500073198@lms.lifeline.nl
Voor algemene vragen kunt u ook mailen naar info@fysioforte.nl

Verwijsbrieven
U kunt eenvoudig via Zorgdomein verwijsbrieven naar ons zenden.

Contact per fax of post
Indien uw organisatie niet over dezelfde beveiligde maildienst beschikt kunt u correspondentie natuurlijk per post of fax aan ons richten:

Postadres
Van Iddekingeweg 65, 9721 CB Groningen

Fax
050 525 60 95

Speciaal voor zorg vanuit 2e lijn
Dossiers kunnen rechtstreeks naar onze EDIfact adres worden verzonden

Adres EDIfact
050 007 31 98

 

 

 

Wilt u een afspraak maken ?
Maak een afspraak