Samenwerking - overleg
Ons team behandelt veel clienten aan huis. Goed en laagdrempelig contact met andere disciplines is voor de beste zorg voor onze cliënt van groot belang. Dagelijks onderhouden we contact met (thuis)zorgteams, praktijkondersteuners, huisartsen, specialisten in 2e lijn, ergotherapeuten etc. Indien het zich in het belang van de cliënt voordoet proberen wij contact met uw organisatie te leggen. Uiteraard hopen wij dat u en uw collega’s ook niet aarzelen om contact met ons op te nemen indien dat nodig is. Onderstaand vindt u zo uitgebreid mogelijk onze contactgegevens en werkvelden van ons team.

Werkgebied team
Ons team verzorgt behandelingen aan huis en in instellingen in de stad Groningen en direct omliggende dorpen als Haren, Eelde, Hoogkerk. Binnen de specialisatie hebben verschillende collega’s hun eigen werkgebied.


Seliza Boerland
Groningen stad, Haren en behandelingen op praktijk
Thuiszorgfysiotherapeut, Master Chronisch zieken.
Werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.

Betsy Weening-Dijksterhuis
Noordelijk deel van stad Groningen en Hoogkerk
Geriatriefysiotherapeut
06-28927610
Werkdagen: dinsdag en donderdag

Ingrid Kik-Jansen
Zuidelijk deel van stad Groningen en Haren
Geriatriefysiotherapeut
06-30181120
Werkdagen: woensdag en vrijdag

Margriet Bos-Feenstra
Stad Groningen en behandelingen op praktijk
Oedeemfysiotherapeut
Werkdagen: dinsdag en vrijdag

Mike Munniksma
Behandelingen op praktijk en stad Groningen
Algemeen Fysiotherapeut
Werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

Contactgegevens

Telefonisch
Op werkdagen van de betreffende collega kunt u rechtstreeks contact opnemen met het aangegeven mobiele nummer. Indien de betreffende persoon niet opneemt kunt u bellen met ons algemeen nummer 050-5270600. Mocht u beperkte telefonische bereikbaarheid hebben dan vernemen we dat graag zodat wij daar rekening mee kunnen houden.

Voor algemene vragen en vragen inzake zorgdossiers kunt u contact opnemen met ons algemeen nummer.

E-mail
Voor onderling mailcontact met daarin patiënt informatie gebruiken wij uitsluitend de beveiligde maildienst Zorgmail. U kunt alle correspondentie richten aan onze praktijkpostbus:

Praktijkpostbus: 500073198@lms.lifeline.nl

Voor algemene vragen kunt u ook mailen naar info@fysioforte.nl

Fax / Post
Indien uw organisatie niet over dezelfde beveiligde maildienst beschikt kunt u correspondentie natuurlijk per post of fax aan ons richten:

Postadres

Van Iddekingeweg 65

9721 CB Groningen

Fax

050-5256095

EDIfact - zorg 2e lijn

Dossiers kunnen rechtstreeks naar onze EDIfact adres worden verzonden

nummer: 500073198

Gerelateerde onderwerpen

Gerelateerde behandelingen

Wilt u een afspraak maken voor Voor zorgverleners ?
Maak een afspraak