Home » Nieuws » Publicatie haren de krant: bekkenbodem

Publicatie haren de krant: bekkenbodem

27 mei 2021

Functiestoornissen van de bekkenbodem

Een onderwerp waar niet veel over gesproken wordt, of misschien zelfs wel een beetje in een taboehoekje zit. Functiestoornissen van de bekkenbodem komen ontzettend vaak voor, zeker naarmate een persoon ouder wordt. Er wordt geschat dat ruim 20% van de 65-plussers in meer of mindere mate kampt met functiestoornissen van de bekkenbodem. Maar waar moet u dan aan denken? En is hier ook iets aan te doen?

Functiestoornissen in het bekkenbodemgebied leiden tot problemen als pijn in het bekkenbodemgebied of ongewild verlies van urine, ontlasting en/of windjes. Helaas worden deze problemen niet altijd besproken, terwijl er wel veel aan te doen is. Met passende adviezen en oefeningen kunnen veel problemen verlicht of zelfs verholpen worden.

Onze geriatriefysiotherapeut heeft zich middels een cursus bijgeschoold in functiestoornissen van de bekkenbodem, en kan laagdrempelig benaderd worden voor advies of therapie. De therapie kan bestaan uit oefentherapie van de bekkenbodem, ontspanningsoefeningen, ademhalingsoefeningen of adviezen met betrekking tot toilethoudingen, incontinentiemateriaal en het omgaan met uw klachten. Bij uitgebreidere problematiek wordt overlegd en/of doorverwezen naar een bekkenfysiotherapeut welke u, indien nodig, ook inwendig kan behandelen.

Herkent u bovenstaande klachten? Blijf er dan niet langer mee rondlopen en bespreek de klachten met de huisarts of fysiotherapeut. U kunt altijd contact opnemen voor het stellen van vragen of het maken van een afspraak. Tevens kunt u een kijkje nemen op onze website.

Fysio Forte

Van Iddekingeweg 65
9721 CB Groningen

050-5270600

www.fysioforte.nl

 

 

Wilt u een afspraak maken ?
Maak een afspraak